Login  
  February 21, 2024  
 Search
 
Kompetanse    
  Minimize

Svein Folkeson – Senior .NET utvikler

Rolle(r):

Senior systemutvikler

Fødselsdato:

09.07.1959

Hovedkompetanse:

Software-utvikling / arkitekt på .NET-teknologi

Mobiltlf.nr:

+47 93 21 99 05

E-mail:

svein@folkedata.no

 

 

Hovedfokus og interesser

Senior software-utvikler med vekt på webapplikasjoner og klient/server-programmer i .Net, C#, MVC,  SQL Server, Oracle database, VBA. Min interesse har vært konsentrert om det å få lov til å jobbe med problemløsning innen mange forskjellige teknologiske plattformer og utviklingsverktøy, og hvor objektorientering er en naturlige del av løsningstilnærmingen.  Har jobbet som konsulent siden 1985 og har tilegnet meg mye erfaring fra mange forskjellig typer prosjekter både hva gjelder størrelse, antall deltagere og varighet. Er fortsatt sulten på å holde meg oppdatert og lære om nye teknologier og å ta disse i bruk i kommende prosjekter.  

 

Bransjeerfaring

Ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo 1983 og jobbet mine 2 første år som programmerer i Hjemmets Bokforlag. Har siden 1985 jobbet som konsulent, først 2 år som ansatt i Cap Gemini (den gang Data Logic) og deretter som konsulent i FolkeData AS. I mine første år jobbet jeg med IBM Stormaskiner og COBOL/CICS/DL1. I årene etter det hadde jeg oppdrag på Siemens Nixdorf kassesystemer med properitære utviklingsverktøy, IBM S3x, IBM AS 400 med både RPG og Cobol, Unix/AIX/Linux med c++ og Oracle database. MQ Series (Message Queue system) for formidling av data/meldinger mellom AIX,WinNT og Mainframe. Har siden slutten av 90-årene jobbet hovedsaklig med .NET og c# hvor SQL Server eller Oracle har vært benyttet som database. Har jobbet hos Logica de siste årene og da med diverse former for webutvikling bl.a. knyttet til offentlige som private kunder innen Retail.

 

Når det gjelder fagområder så har jeg jobbet med lønn, fakturering, regnskap, olfi, detaljehandel, kraftselskaper og spesialtilpassede administrative applikasjoner for private bedrifter, kommune, skoler og stat.

 

Teknisk kompetanse

Metode:

Utvikling, analyse og design.

Teknologier:

webservices, webforms, winforms, LDAP

Verktøy:

Visual Studio 2005 – 2010, MVC3, .Net, Visual SourceSafe, Reporting Services, Toad, SQL, TFS.

Programmeringsspråk:

C#,  VBA, C, C++, HTML, JavaScript, ASP (Active Server Pages), SQL, PL/SQL, XML., Powershell

Database:

Microsoft SQL Server 2008 / 2005 / 2000, Oracle, Microsoft Access,

OS / plattformer:

Windows, Unix, Linux.AIX, Mainframe MVS, VM/CMS

 

Utvalgte prosjekter og aktiviteter

September 2015  – Returhåndteringssystem for TTMicro AS

Design og utvikling av returhåndteringssystem TTMicro AS. System håndterer registrering av produkt for innlevering til TTMicro AS for oppgradering og deretter sending tilbake til kunde. Systemet har et grensesnitt mot Bring sine API for adresselapp generering. (Visual Studio2015 , TFS , C#, MSSQL, MVC5 EF6 code first)

Juli 2013    xxx 20xx – Varer i hyllen

Design og utvikling av overvåkingsverktøy for vin og spritimportører i Norge. (Visual Studio2012 , TFS , C#, MSSQL, MVC5 EF6 code first)

 

April 2013    xxx 20xx – Yellow Web Spain S.L.

Design og utvikling av markedsføringsverktøy for butikker og tjenesteleverandører i Alicante provinsen i Spania. (Visual Studio2012 , TFS , C#, MSSQL, MVC5 EF 6 code first)

 

Mai 2013   April 2014 - UDE

Design og utvikling av lærerverktøyet LSI (Lærerstyrt Internett) for styring av elevers tilgang til internett. (Visual Studio2010 , TFS , C#, MSSQL, MVC3)

 

August 2012   Oktober 2013 Reitan Økonomiportalen

Videreutvikling av hovedkontorsystem for Reitan i Sverige og Norge. (Visual Studio2008 , TFS , C#, MSSQL)

 

Juni 2012   September 2013 UDE

Innføring av MIIS for synkronisering av data mellom FRONTER og Innsikt AD. Min rolle i prosjektet er å kvalitetssikre at data blir riktig oppdatert med roller og skole og klassetilhørigheter. (Powershell og C#, MSSQL)

 

Mai 2011 –   September 2012 - ISTOUCH

Utvikling av selvbetjeningsløsning for nettleverandører. Min rolle i prosjektet har vært å ”sy” sammen design og database grensesnitt ved hjelp av MVC3. (VisualStudio2010, .NET, C#, MVC3, Oracle,TFS)

 

Desember 2009 – Mai 2011    Reitan Servicehandel - økonomiportalen

Videreutvikling av svensk løsning for innhenting og overvåking av salgs og bankdata fra samtlige kasser fra alle Narvesen og SevenEleven butikker i Norge. Prosjektet består av 1 prosjektleder, 1 fagansvarlig og 2 utviklere. Min rolle har vært systemering/utvikling. (VisualStudio2008, .NET, C#, MSSQL,TFS)

 

August 2010 – September  2010    UDE

Opprykk/innrykk av elever i alle Osloskoler før skolestart. Programmering i powershell og c# for oppdatering av AD informasjon for hver enkelt elev og skole. (Powershell, MSSQL, LDAP, ASP.NET 2, C#, Visual Studio2008)

 

 

Oktober 2009 – Desember 2009    Patentstyret

Nyutvikling av søkesider for varemerke, patent og design.  Søkesidene skal være tilgjengelige for alle som besøker patentstyrets hjemmesider. Min rolle i dette prosjektet var å definere og implementere en 3-lags arkitektur som også skal danne grunnlaget for dette prosjektet og fremtidige prosjekt hos patentstyret. I dette prosjektet jobbet jeg sammen med 3 interne ressurser på utvikling (ASP.NET 2, C#, Oracle, TFS, Visual Studio2008)

 

Mai 2008 – September 2009  Oslo Kommune UDE

Videreutvikling av administrasjonssystem for skolene i Oslo (Innsikt I og II), Synkronisering av AD-brukere med MIIS + integrering mot PaperCut for kontroll av print. (ASP.NET 2, C#, MSSQL, Visual Studio2008)

 

August 2007 –  Mars 2009 Kredittilsynet

Videreutvikling av saksbehandlersystem for Kredittilsynet  (ASP.NET 1.1, C#, MSSQL, Visual Studio)

 

April 2007 –  Oslo Kommune

Videreutvikling av administrasjonssystem for arrangement og et oppslagssystem for bedrifter på internett for Oslo Kommune (ASP.NET 1.1, C#, MSSQL, Visual Studio)

 

Mars 2007 –  Juni 2007 Silver Mobility

Konvertering og videreutvikling av et planlegging og administrasjonsverktøy for strømnett (ASP.NET 2.0, C#, MSSQL, Visual Studio)

 

Februar 2007 –  Mars 2007 IBM

Dokumentering av SQL-server funksjonalitet i et infrastrukturprosjekt for Telenor

 

Desember 2006 –  Fakturamodul

Videreutvikling av eksisterende Faktureringsmodul (ASP.NET 2.0, C#, MSSQL, Visual Studio)

 

Oktober 2006 –  DotNetNuke Maintenance

Oppgradering av gulesiderspania.no portal til DotNetNuke 4 og ASP.NET 2.0 Generelt vedlikehold av DotNetNuke Moduler. (Visual Studio, ASP.NET, C#, MS SQL)

 

April 2006 –  DotNetNuke Maintenance

Oppgradering av gulesiderspania.no portal til DotNetNuke 3.1.2. Generelt vedlikehold av DotNetNuke Moduler. (Visual Studio, ASP.NET, C#, MS SQL)

 

Februar 2005 –  April 2006 ASP.Net faktureringssystem

Design og utvikling av faktureringssystem på internet. (Visual Studio, ASP.NET, C#, MS SQL)

 

Desember 2005 –  Januar 2006 Compak Skandinavia AS

Design og utvikling av modul i ASP.Net for håndtering av forespørsler og automatisk tilbudsgenerering fra web-sider. (Visual Studio, ASP.NET, C#, MS SQL)

 

Oktober 2005 – November 2005 VOX (Voksenopplæringen)

Videreutvikling  av system, i C# og DotNet, som håndterer CV’er og Kompteansebeskrivelser. (Visual Studio,.NET, C#, MS SQL)

 

August 2005 – September 2005 GulesiderSpania.no

Design og utvikling av modul i DotNetNuke for håndtering av prospekter til eiendomsmeglere. (Visual Studio, ASP.NET, C#, MS SQL)

 

Februar 2005 – Mai 2005 Bacardi-Martini Norge AS

Design og utvikling av system i C# og DotNetNuke for oppfølging av Vinmonopolets lagertall. (Visual Studio, ASP.NET, C#, MS SQL)

 

September 2004 – YellowpagesSpain.net
Utvikling av en internasjonal versjon av gulesiderspania.no
(Visual Studio, ASP.NET, C#, MS SQL)

Oktober 2003 –  GulesiderSpania.no
Design og utvikling/videreutvilking av GulesiderSpania.no. Et system for skandinavisktalende personer som ønsker informasjon om butikker og servicetilbydere i Spania. Systemet består av en søkeside og en tilhørende hjemmeside til hver enkelt oppføring i databasen. Systemet er laget i Microsoft .NET plattform med C# som programmeringsspråk og DNN som rammeverk.

Oktober 2003 – Desember 2003 top+, Siemens Norge, Sverige og Danmark
Design og videreutvilking av top+ for Siemens Norge, Sverige og Danmark. Et system for oppfølging av lønnsomhetsøkende og kostnadsbesparende aktiviteter i de enkelte divisjoner. Systemet er laget i Microsoft .NET plattform med C# som programmeringsspråk. (Visual Studio, ASP.NET, C#, MS Access)

Juni 2003 – September 2003 Forsvaret (GOLF og FIS Basis)
Videreutvikling av diverse administrative systemer. Systemene er laget i Microsoft .NET plattform med C# som programmeringsspråk + oracle Db. (Visual Studio, ASP.NET, C#, Oracle)

Februar 2003 – April 2003 top+, Siemens Norge
Design og utvilking av top+ for Siemens Norge. Et system for oppfølging av lønnsomhetsøkende og kostnadsbesparende aktiviteter i de enkelte divisjoner. Systemet er laget i Microsoft .NET plattform med C# som programmeringsspråk. (Visual Studio, ASP.NET, C#, MS Access)

 

Oktober 2001 – Desember 2001 .NET

Opplæring i Microsoft .NET plattform med C# som programmeringsspråk.

 

Mars 2001 – Oktober 2001 Recharge, LCS,  NetCom AS

Utvikling av system for overføring av data fra en ORACLE-Database  til en telefonsentral for styring av diverse tjenster som f.eks. påfylling av mobiltelefon kontantkort, lokalisering av abonnent.

 

Mars 1998 –  September 2001 MultiC, Fellesdata as

Design og utvikling av MultiC (System som benyttes av Fellesdata for transport av data mellom plattformene AIX,MVS og NT).

 

Juli 2000 – August 2000 Centrex, NetCom AS

Utvikling av system for overføring av data fra en ORACLE-Database  til en telefonsentral for styring av diverse tjenster som f.eks. direkte viderekobling, definering av gruppenumre, mm.

 

Juli 1997 –Mars 1998: EXXON retail system NAMOS/FACTS, Siemens Nixdorf as

Spesifikasjon av endringer spesifikke for det norske markedet.

Kvalitetssikring av installasjonsscript.

 

April 1997 – Juli 1997:Offline-verktøy OSL (Siemens as)

Design og utvikling av et dokumentasjons og analyse system for overføringsnettverket på Gardemoen.

 

Januar 1990 - Mai 1997: Retail system, ESSO Norge as

Design og utvikling av kasse-system for bensinstasjoner.

 

April 1996 - Juni 1996: Integrasjon Norsk Bank terminal, SAS Trading

Utviklet integrasjon av bank-terminal mot kasse-system i Tax-free butikker

 

Februar 1996 - Mai 1996: Elektronisk pasient/journal system for Ullevål Sykehus

Utvikling av diverse moduler med fokus på brukergrensesnitt.

 

Mai 1993: Responshåndterings  system, Postbanken

Design og utvikling.

 

Februar 1993 – April 1993: Kravspesifikasjon, Hjemmet Mortensen AS

Utarbeiding av en kravspesifikasjon for nytt abonnementsystem for Hjemmet Mortensen.

 

Februar 1993 – April 1993: Kravspesifikasjon, Hjemmets Bokforlag AS

Utarbeiding av en kravspesifikasjon for nytt bokklubbsystem for Hjemmets Bokforlag

 

November 1992: Rapport vedrørende hardware-plattformer, Hjemmet Mortensen AS

Skrev en rapport om fordeler/ulemper for ulike hardware-plattformer. Rapporten var ment som et av grunnlagene for en beslutningsprosess vedrørende valg av nytt abonnementsystem.

 

Januar 1991 - August 1991: Retail system, GPI

Tilpasset et kassesystem, laget for svensk dagligvarehandel, for det norske dagligvaremarkedet.

 

Juni 1990 - Desember 1990: Kasse system SAS tax-free butikker, SAS Trading

Design og utvikling av kasse-system for Tax-free butikker i Skandinavia.

 

Juni 1990 - Desember 1990: kasse system dagligvarehandel, KFH Sweden

Design og utvikling av kasse-system for det svenske daglivaremarkedet.

 

 Mars 1989- Juni 1990: OFLI, Norweld Lincoln AS

Konvertering av data fra IBM Stormaskin til et Ordre/lager/faktureringssystem på AS400.

 

Mars 1989 – Januar 1990: OLFI, Brødrene Dahl AS

Konvertering av data fra IBM Stormaskin til et Ordre/lager/faktureringssystem på AS400.

 

Juni 1987 - Januar 1990: Abonnement system, Media Data as

Vedlikehold/videreutvikling av et abonnementssystem for tidsskrifter..

 

Juni 1987 - April 1989: Medlem system , Norges Røde Kors

Vedlikehold/videreutvikling av Norges Røde Kors sitt  medlemssystem

 

1985-1987 Cap Gemini AS

Ansatt som utviklings-konsulent. Som konsulent i Cap Gemini deltok jeg i følgende prosjekter:

 

Lønnsystem for ELOPAK, Landbruksdata, og  Tollpost Globe

Konvertering av programkode fra IBM-S36 til IBM Stormaskin

 

Retail system, ESSO Norge as

Utvikling av kasse system for ESSO bensinstasjoner i Norge

 

 

Utdannelse

01.1980 – 06.1983         Cand.Mag i Informatikk, Universitet i Oslo.

01.1979 – 12.1979:        Førstegangstjeneste ved NATO basen på Kolsås.

09.1978 – 12.1978:        Forberedende ved Universitetet i Oslo

 

Kurs

Siemens Nixdorf training center Frankfurt

¨      ENVY/Image and ENVY/Developer

¨      Object Oriented Concepts

¨      Smalltalk Fundamentals

¨      FINIS Framework

¨      FINIS Process

¨      FINIS Process included Objectory

 

 

Arbeidsgivere

 

01.2007 –   pt:                Logica Norge AS

Senior systemutvikler & arkitekt i Logicas systemutviklerpool.

06.1987 – 01.2007:        FolkeData AS

Senior systemutvikler

01.1985 – 05.1987:        Data Logic AS (nå Cap Gemini AS)

Senior systemutvikler

08.1983 – 12.1984:        Hjemmets Bokforlag AS

Utvikler.

 

 

Personlig

Personlige egenskaper:

Som person oppfatter jeg meg selv som engasjert i det jeg holder på med. Er så heldig å få ha en jobb som også er min hobby. Mener selv jeg har humoristisk sans, selv om det kan ta noe tid før den oppdages av mine omgivelser. Som konsulent ønsker jeg å bli husket som en som tar ansvar og bidrar til å dra prosjekter i havn til forventet kvalitet og kost.

Språk (1=særdeles god, 5=kjennskap):

         Skriftlig    Muntlig Forståelse

Svenska           1             1               1 

Engelsk:           1             1               1 

Norsk:              1             1               1

Tysk:                3             4               1

Interesser:

Trener bordtennis 2-3 ganger per uke.

 

Referanser

Oppgis på forespørsel!

 

 

 

 

 

Print  

  Forside | Tjenester | Produkter | Om oss | Kompetanse | Kontakt oss  
  Copyright 2007 by My Website   Terms Of Use | Privacy Statement